zaproszenie na kolędę

ZAPRASZAM NA WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ „KOLĘDĘ”

___________________________________________

Imię i nazwisko

___________________________________________

tel. do kontaktu

____________________________________________________________

Adres: miejscowość,  ulica oraz numer domu i mieszkania

    
  Kolęda w godzinach przedpołudniowych  Kolęda w godzinach wieczornych  
  x – prosimy zaznaczyć w jakiej pora jest dogodniejsza