Duszpasterze

Proboszcz

ks. Jarosław Leśny

Wikariusz

ks. Michał Dekiert