Duszpasterze

Proboszcz

ks. Zbigniew Zdanowicz

Wikariusz

ks. Ziemowit Katulski