Pierwsze piątki miesiąca

Pierwszy piątek miesiąca to dzień wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za zniewagi i obojętność, których doświadcza ze strony człowieka. Przed Mszą św. wieczorną wierni pod przewodnictwem kapłana zawierzają Bożemu Sercu cały świat. Jest to także dzień, w którym odwiedza się chorych parafian i w którym wiele osób przystępuje do spowiedzi.

OBIETNICE PANA JEZUSA ZWIĄZANYCH Z NABOŻEŃSTWEM
IX PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA:

 • Dam każdemu wszystkie łaski potrzebne w jego stanie
 • Sprawię pokój w ich rodzinach
 • Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach
 • Będę ich bezpieczną ucieczką za życia a szczególnie przy śmierci
 • Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia
 • Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi
 • Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości
 • Błogosławić będę domy, gdzie obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony
 • Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych
 • Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu nigdy Zeń wymazane nie będą
 • Tym wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca przystąpią do Stołu Pańskiego użyczę łaski ostatecznej wytrwałości w dobrym i szczęśliwej śmierci