Ślub

Wielu młodych ludzi, którzy odwiedzili Łagów i polubili to miejsce, pragnie zawrzeć tu sakramentalny związek małżeński. Z punktu widzenia kościelnych zasad jest to możliwe po spełnieniu normalnych warunków przygotowania się do ślubu w Kościele Rzymskokatolickim, oraz uzyskaniu pozwolenia od proboszcza miejsca zamieszkania.

Co zatem należy wiedzieć o takim przygotowaniu? Trzeba:

  • mieć dyspozycję zawarcia związku małżeńskiego wg prawa kościelnego (stanu wolnego, bez przeszkód prawnych);
  • ukończyć kurs przedmałżeński;
  • odbyć spotkanie w Poradnictwie rodzinnym.

Jeśli zapadła decyzja, że ślub odbędzie się w Łagowie, narzeczeni winni zgłosić się tu do Biura Parafialnego (ul. Sulęcińska 10-11) z następującymi dokumentami:

  • licencja na zawarcie małżeństwa poza własną parafią (dokument potwierdzający, że narzeczeni przeszli etap rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej w swojej parafii i tam dostarczyli komplet dokumentów) lub
  • zgoda proboszcza miejsca zamieszkania narzeczonych na przeprowadzenie rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej i pobłogosławienie związku w Łagowie (formularz do pobrania w Biurze Parafialnym);
  • aktualna metryka chrztu (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od planowanego terminu zawarcia związku), z adnotacją o bierzmowaniu; jeśli brak takiej adnotacji na metryce, to dodatkowe poświadczenie o fakcie bierzmowania z parafii, gdzie ono miało miejsce;
  • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy, ew. świadectwo szkolne z potwierdzeniem uczestnictwa w religii;
  • dowody osobiste;
  • dane świadków ślubu (nazwisko, imię, wiek, miejsce zamieszkania);
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli narzeczeni zamierzają zawrzeć ślub konkordatowy – nie starsze niż trzy miesiące od daty ślubu) lub akt ślubu (jeśli wcześniej był zawarty ślub cywilny)

Z tymi dokumentami narzeczeni zgłaszają się do Biura Parafialnego w Łagowie na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Jeśli narzeczeni są z poza Polski a pragną zawrzeć ślub kościelny w Polsce należy poprosić swojego proboszcza parafii, do której się należy (za granicą), o przesłanie tzw. licencji na adres: Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze, KANCELARIA, pl. Powstańców Wlkp. 1, 65-075 ZIELONA GÓRA, Polska – to w przypadku, kiedy rozmowa kanoniczna jest przeprowadzona za granicą.

Wiele przydatnych informacji można znaleść na stronie Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin