Ogłoszenia

Święty Janie Pawle II módl się za nami !

Łagów  5.02.2023

Ogłoszenia Duszpasterskie
V Niedziela zwykła

  

  1. Dzisiaj przy drzwiach zbiórka do puszek na potrzeby hospicjów – za ofiary: „Bóg zapłać”.

  2. W sobotę 11 lutego NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorych. Zapraszamy Chorych i Ludzi w podeszłym wieku o 11.00 na Msze  św. z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych.

  3. Dziękujemy serdecznie za wszystkie ofiary na utrzymanie naszej Parafii. Bóg zapłać za sprzątanie i troskę o kościoły: w Łagowie – w kościele parafialnym i Kaplicy, w Łagówku, Żelechowie i Jemiołowie.

Dziękujemy Parafianom i wszystkim Gościom za wspólną liturgię!